Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sovětská propaganda v Polsku v září/říjnu 1939

"Osvobozování" Polska v roce 1939 podle sovětských propagandistů.

article preview

 

Sovětská propaganda v Polsku v září/říjnu 1939

 

10a.jpg

Sovětští a němečtí vojáci v okupovaném polském městě Brest-Litevsk, září/říjen 1939.

 

   Na sklonku srpna 1939 říšský ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop jednal v Moskvě s Molotovem a se Stalinem. Výsledkem těchto jednání bylo uzavření smlouvy známou jako Pakt Molotov-Ribbentrop. Součástí této smlouvy byl i tajný dodatečný protokol, ve kterém si obě země rozdělily území řady států; mezi ně patřilo i Polsko, které mělo být rozděleno "na polovic" - západní polovina měla připadnout nacistickému Německu, zatímco východní polovina Sovětskému svazu.

 

pakt.4.jpg

Vjačeslav Molotov podepisuje smlouvu známou jako Pakt Molotov-Ribbentrop. Za ním stojí Joachim von Ribbentrop, vedle něj smějící se Stalin. Nad hlavami jim visí Leninův portrét.

 

rozdelene-polsko.1.jpg

Rozdělení Polska mezi nacistické Německo a Sovětský svaz (zvětšení ZDE).

 

   1. září 1939 Německo bez vyhlášení války zaútočilo na Polsko. 17. září zaútočila na Polsko z východu Rudá armáda. Ta mj. šířila na obsazeném území tuto propagandu:

 

Propagační plakáty a letáky šířené Rudou armádou na okupovaném polském území v září a říjnu 1939

 

2a.jpg

Rudoarmějec propichuje polského orla (zvětšení ZDE).

 

3a.jpg

"Naše armáda je armádou osvobození pracujících. J. Stalin" (zvětšení ZDE)

 

1a.jpg

"Podali jsme bratrům ruku, aby svá záda napřímili a z otroctví je osvobodili." (zvětšení ZDE)

 

4a.jpg

"Máme za sebou velký pochod, ale nesmíme polevovat v pozornosti. Nepřítel je stále připraven udeřit ve dne i v noci... Buďte stále ve střehu! Nepolevujte v pozornosti! Buďte bolševiky až do konce!" (zvětšení ZDE)

 

5a.jpg

"Obránci pracujícího lidu! Hlasujte pro připojení západní Ukrajiny k sovětské Ukrajině, za jedinou, silnou a svobodnou Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku!" (zvětšení ZDE)

 

6a.jpg

"Tak bylo - tak je - tak bude!" (zvětšení ZDE)

 

7a.jpg

"Vojáci! Během uplynulých dní se polská armáda úplně rozpadla. V Tarnopolu, Galiči, Rovně a Dubně přešlo na naši stranu dobrovolně 60 000 osob. Vojáci! Co vám zůstalo? S kým bojujete? Za co nasazujete životy? Váš odpor je nesmyslný. Důstojníci vás ženou na jatka. Nenávidí vás i vaše rodiny. To oni postříleli vaše vyslance, které posíláte... Nevěřte svým důstojníkům. Důstojníci a generálové jsou vaši nepřátelé, chtějí vaši smrt. Vojáci! Bijte důstojníky a generály! Nepodřizujte se rozkazům vašich důstojníků... Přejděte bez obav k nám, k vašim bratrům, do Rudé armády. Pamatujte, že pouze Rudá armáda vyvede polský národ z dnešní války a vytvoří možnost pokojného života. Věřte nám! Rudá armáda Sovětského svazu - to je váš jediný přítel. Velitel Ukrajinského frontu S. Timošenko" (zvětšení ZDE)

 

8a.jpg

"Vojáci polské armády! Pansko-buržoazní polský stát, který vás zatáhl do dobrodružné války, se rozvalil. Ukázal se neschopným řídit zemi i zorganizovat obranu. Ministři a generálové sebrali nahrabané zlato a rychle utekli, zanechávaje armádu i celý polský národ svému osudu. Armáda polská utrpěla těžkou porážku, ze které se již nevzpamatuje. Vám, vašim ženám, dětem, bratrům i sestrám hrozí smrt hladem a zkáza. V tyto těžké dny vám Sovětský svaz podává pomocné ruce... Nejdeme k vám jako dobyvatelé, ale jako vaši bratři, kteří vám pomohou od kapitalistů... Velká a neporazitelná Rudá armáda nese na svých praporech bratrství a šťastný život. Vojáci polské armády! Neprolévejte dále krev za zájmy kapitalistů. Přinutili vás utiskovat Bělorusy a Ukrajince... Pamatujte, že národ nemůže být svobodný, pokud utiskuje jiné národy. Pracující Bělorusové a Ukrajinci nejsou vaši nepřátelé. Odhoďte zbraně a přejděte na stranu Rudé armády. Zabezpečí vám svobodu a šťastný život. Velitel Běloruského frontu M. Kovalov" (zvětšení ZDE)

 

9a.jpg

"Vojáci polské armády! Obraťte zbraně proti kapitalistům! Nestřílejte na své třídní bratry. Pomáhejte každý přesunům předních oddílů Rudé armády, která vás přichází vysvobodit z kapitalistického poddanství..." (zvětšení ZDE)

 

   V naprostém protikladu této propagandy byla skutečná realita. Ihned po obsazení východního polského území stalinský režim spustil nemilosrdné represe, deportace, kolektivizaci a celkové vykořisťování. Přes 20 000 Poláků Sověti zastřelili, další desetitisíce jich deportovali do nehostinných končin své země. Teror trval až do posledních okamžiků okupace; během operace Barbarossa (německé invaze do SSSR započaté 22. června 1941) sovětská NKVD ty vězně, které nestihla odvézt kvůli rychlému postupu Němců, bez milosti zavraždila.

 

obeti-nkvd-lvov.1a.jpg

Polské město Lvov, od října 1939 do června 1941 okupované Sovětským svazem, nádvoří jedné z jeho věznic. Na fotografii již po příchodu Němců přeživší hledají své příbuzné mezi zabitými. Než Sověti ustoupili, NKVD zavraždila všechny zdejší vězně, které nestihla evakuovat - jednalo se o několik tisíc lidí.

 

11.jpg

Na jaře roku 1940 postřílela sovětská NKVD v katynském lese přes 4 000 zajatých polských důstojníků. Celkem bylo na několika místech SSSR zastřeleno přes 20 000 Poláků; kromě armádních důstojníků i policisté, četníci, celníci, vězeňští dozorci, úředníci, kněží a statkáři. Fotografie pochází z jara roku 1943, kdy Němci provedli v katynském lese exhumaci těl zastřelených polských důstojníků.